Dane teleadresowe

Dane firmy

Zamówienia / Infolinia

Administratorem danych osobowych jest Synoptis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 (22) 32 16 160 lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych jest dobrowolne, niepodanie danych może skutkować nie udzieleniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość.