Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie?

Wartości ciśnienia tętniczego na obu ramionach mogą się różnić, dlatego podczas pierwszej konsultacji lekarskiej należy wykonać pomiar ciśnienia na prawym i lewym ramieniu. Prawidłowo różnica ciśnień po obu stronach dla ciśnienia skurczowego nie powinna przekraczać 20 mmHg, a dla ciśnienia rozkurczowego 10 mmHg. W przypadku wyższej różnicy należy skonsultować się z lekarzem. Ważne jest aby zawsze kolejne pomiary ciśnienia wykonywać na tym ramieniu, na którym ciśnienie tętnicze było wyższe.

Zasady prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego.

1. Przed pomiarem odpocznij co najmniej 5 minut.
2. Nie wykonuj pomiaru po intensywnym wysiłku.
3. Na ok. 30 min przed pomiarem nie jedz obfitych posiłków, nie pij kawy ani alkoholu, nie pal papierosów.
4. Mierz ciśnienie w pozycji siedzącej lub leżącej.
5. Mankiet aparatu załóż na ramię tak, aby znajdował się na poziomie serca.
6. Wykonaj przynajmniej dwa pomiary oddzielone 1-2 minutową przerwą, jeśli ich wyniki znacznie różnią się wykonaj kolejne pomiary, jako ostateczny wynik przyjmij średnią arytmetyczną z pomiarów.

Źródło: www.pfp.edu.pl

 

wróć do listy porad