Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy APTEO CARE

Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy APTEO CARE
Opakowanie:
9 ml (11 g)
Znajdź aptekę w pobliżu
Skład

Preparat w postaci aerozolu do zamrażania kleszczy (1,1,1,2-Tetrafluoroethane, Phenyl Trimethicone) w komplecie z pęsetą.

Działanie

Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy APTEO CARE jest wyrobem medycznym przeznaczonym do usuwania kleszczy z ciała człowieka przez ich całkowite zamrożenie. Stosowanie zestawu może przyczynić się do ograniczenia ryzyka przenoszenia chorób odkleszczowych występujących u ludzi, m.in. boreliozy, kleszczowego zapalenia mózgu, babeszjozy, wywoływanych przez ukąszenie pasożyta.

Uwagi

Nie przekraczać ilości trzech dawek.
Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi
 

Status

wyrób medyczny